Authors

  Dr. A. K. Pathak
  Dr. Anil Kumar Singh
  Dr. Anil Tewari
  Dr. Ashutosh Kumar Shukla
  Dr. Mahendra Mishra
  Dr. Prashanta Kumar Khandai
  Dr. Sanjay Mishra
  Dr. U B Singh
  Dr. Umesh Kr Yadav
  Dr.(Mrs) K.L.Pandey
  Dr.Amitabh Shad
  Dr.Anil Kumar Shukla & Ramji Pandey
  Dr.Anil Shukla
  Dr.Ankit Samuel Singh
  Dr.Ankita Kushwaha
  Dr.Aruna Srivastava
  Dr.Aruneya Mishra
  Dr.Ashima Ghosh
  Dr.Ashish Kumar Shukla
  Dr.Deepti Mondol
  Dr.Devendra Dubey
  Dr.E J David
  Dr.Ebenezer Samuel
  Dr.J P Upadhyaya
  Dr.Justin Masih
  Dr.Justin Pradeep Sahae
  Dr.Jyotika Roy
  Dr.Kranthikumar Tungala
  Dr.L F Naqvi
  Dr.Lokendra Kumar Tiwari
  Dr.M Karunakar
  Dr.Mahendra Mishra
  Dr.Manik Chandra
  Dr.Nishi Sewak
  Dr.P C Srivastava
  Dr.Preeti Tripathi
  Dr.Priyanka V Lall
  Dr.R S Pandey
  Dr.Rajesh Kesari
  Dr.Rashid Zya
  Dr.Ravindra Kr Pathak
  Dr.Sandeep Kumar Agarwal
  Dr.Sanjay Masih
  Dr.Sanjay Mishra
  Dr.Sanjay Shukla
  Dr.Shiv Pratap Rai
  Dr.Shivangi Rao
  Dr.Sofia Pilli
  Dr.Thomas Abraham
  Dr.Umesh Kr Yadav & P K Priya
  Dr.Vidyapati
  Dr.Vineeta John
  Dr.Vishnupriya Sharma
  Er.Abhijeet Williams Singh
  Er.Anamika Frederick
  Er.Anisha Gill
  Er.Pankaj Srivastava
  Er.Sonu Pandey
  Mr. Abhinav Lal
  Mr. Ashish Samuel Huri
  Mr.Abhinav Lal
  Mr.Abhishek Srivastava
  Mr.Archit Verma
  Mr.Devendra Dubey
  Mr.John Kumar
  Mr.Narendra Pratap & Ms.Juhi Jaiswal
  Mr.Naveen Kumar Gupta
  Mr.Praneet Srivastava
  Mr.Prem Prakash Singh
  Mr.Rahul Vyas
  Mr.Ram Ji Pandey
  Mr.Saikumar chirra
  Mr.Saurabh N Singh
  Mr.Shivam Tripathi
  Mr.Stebin Joseph
  Mr.Sumit Kumar Singh
  Mrs.Jyoti Pradhan Nigam
  Ms.Anita Raisagar
  Ms.Kavita Sharma
  Ms.Rajni Tripathi
  test
Latest Updates
Content Title
Subject
Author
Action
   DEMOCRATIC THEORY
POLITICAL SCIENCE
DR.E J DAVID
   DEMOCRATIC THEORY. CITIZENSHIP THEORY- COMMUNITARIANISM: MACHAEL SANDE
POLITICAL SCIENCE
DR.E J DAVID
   ORGANIC SYNTHESIS VIA ENOLATES
CHEMISTRY
DR.M KARUNAKAR
   NITRO COMPOUNDS. (PART - 2)
CHEMISTRY
DR.M KARUNAKAR
   NITRO COMPOUNDS. (PART - 1)
CHEMISTRY
DR.M KARUNAKAR
   CONFORMATIONAL ANALYSIS
CHEMISTRY
DR.M KARUNAKAR
   AMINO ACIDS, PROTEINS & NUCLEIC ACID
CHEMISTRY
DR.M KARUNAKAR
   INCOME FROM SALARY
MANAGEMENT
DR.ASHISH KUMAR SHUKLA
   MODERN HISTORY
MEDIEVAL HISTORY
DR.JYOTIKA ROY
   MODERN HISTORY
MEDIEVAL HISTORY
DR.R S PANDEY
   आधुनिक विश्व का इतिहास
MEDIEVAL HISTORY
DR.R S PANDEY
   MODERN ASIA
MEDIEVAL HISTORY
DR.R S PANDEY
   आधुनिक विश्व का इतिहास
MEDIEVAL HISTORY
DR.R S PANDEY
   LANTHANIDES
CHEMISTRY
DR.JUSTIN MASIH
   POPULATION GENETICS AND HARDY WEINBERG PRINCIPLE
BOTANY
DR.SANJAY MISHRA
   CYTOPLASMIC (EXTRANUCLEAR) INHERITANCE IN PLANTS
BOTANY
DR.SANJAY MISHRA
   GENE PENETRANCE AND EXPRESSIVITY
BOTANY
DR.SANJAY MISHRA
   SEX DETERMINATION IN PLANTS
BOTANY
DR.SANJAY MISHRA
   WAVE MECHANICS (PART-1)
PHYSICS
DR. PRASHANTA KUMAR KHANDAI
   OP-AMP BASICS
ELECTRONICS
ER.PANKAJ SRIVASTAVA
   COMPUTER AND ICT FOR TEACHING GENERAL SCIENCE (HINDI)
TEACHER EDUCATION
MS.RAJNI TRIPATHI
   COMPUTER AND ICT FOR TEACHING GENERAL SCIENCE (ENGLISH)
TEACHER EDUCATION
MS.RAJNI TRIPATHI
   REWARD BASED PERFORMANCE MANAGEMENT
MANAGEMENT
MR.SUMIT KUMAR SINGH
   SELECTION PROCESS
MANAGEMENT
DR.RAJESH KESARI
   TECHNIQUES OF RECRUITMENT
MANAGEMENT
DR.RAJESH KESARI
   SOURCES & PROCESS OF RECRUITMENT
MANAGEMENT
DR.RAJESH KESARI
   LESSON PLANNING & UNIT PLANNING ( HINDI )
TEACHER EDUCATION
DR.MAHENDRA MISHRA
   LESSON PLANNING & UNIT PLANNING
TEACHER EDUCATION
DR.MAHENDRA MISHRA
   METHODS OF TEACHING ECONOMICS ( HINDI )
TEACHER EDUCATION
DR.MAHENDRA MISHRA
   METHODS OF TEACHING ECONOMICS
TEACHER EDUCATION
DR.MAHENDRA MISHRA
   RAMAN SPECTRA, ELECTRONIC SPECTRA, FRANK CONDON PRINCIPLE
PHYSICS
DR. ASHUTOSH KUMAR SHUKLA
   MOISTURE VARIABLE ( LECTURE - 21, 22, 23 & 24 )
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ATMOSPHERIC THERMODYNAMICS ( LECTURE - 17, 18, 19 & 20 )
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   HANDBOOK - ATMOSPHERIC THERMODYNAMICS. ( BY - WALLACE & HOBS )
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   CLOUD AND GENERAL METEOROLOGY (LECTURE - 9, 10, 11, & 12 )
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   INDIAN MONSOON ( LECTURE - 13, 14, 15 & 16
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ATMOSPHERIC DYNAMICS - 4
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ATMOSPHERIC DYNAMICS - 3
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ATMOSPHERIC DYNAMICS - 2
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ATMOSPHERIC DYNAMICS - 1
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   LECTURE - 5, 6, 7, & 8
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   RADIATION_ WEATHER & CLIMATE
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   SYLLABUS
BIO PHYSICS
DR. ANIL KUMAR SINGH
   ZEEMAN, PASCHEN BACK & STARK EFFECT
PHYSICS
DR. ASHUTOSH KUMAR SHUKLA
   COMPLETE NETWORKING
COMPUTER SCIENCE
DR.LOKENDRA KUMAR TIWARI
   ROUTING
COMPUTER SCIENCE
DR.LOKENDRA KUMAR TIWARI
   MULTIPLEXING
COMPUTER SCIENCE
DR.LOKENDRA KUMAR TIWARI
   PHASE CELL ENSEMBLES
PHYSICS
MR.PREM PRAKASH SINGH